Commissie Panama Papers schakelt versnelling hoger, maar … PVDA wordt aan de deur gezet

Dinsdag 14 maart 2017 stemt de Kamercommissie Financiën over het “voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie, belast met het finaliseren van de opdracht van de bijzondere commissie internationale fraude fiscale/Panama Papers”.

De leden van de bijzondere commissie Panama Papers moesten vaststellen dat verschillende actoren die in de commissie gehoord werden – zoals de grote vier auditbureaus en de banken – op een nogal twijfelachtige manier antwoord gaven op de gestelde vragen. Het bleek dan ook noodzakelijk de bijzondere commissie om te vormen tot onderzoekscommissie. Die formule voorziet bijkomende onderzoeksmiddelen en heeft een meer dwingend karakter.

Niet-erkende fracties (met minder dan vijf verkozenen) konden wel deel uitmaken van de bijzondere commissie, maar als die omgevormd wordt tot een parlementaire onderzoekscommissie, dan mogen enkel leden van de erkende fracties in de Kamer daarin zetelen. En in de coulissen geven de partijen van de meerderheid duidelijk te kennen dat het hun bedoeling is een amendement om de samenstelling van de commissie uit te breiden, tegen te houden. De PVDA gaat dinsdag zo'n amendement indienen.

De PVDA hekelt dit manoeuvre. “Onbegrijpelijk”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees. “Al maanden neem ik deel aan de werkzaamheden van de commissie Panama Papers. En op het ogenblik dat zij naar een hogere versnelling schakelen door zichzelf de bevoegdheden van een onderzoekscommissie te geven, willen de partijen van de meerderheid mij eruit wippen. Zonder ook maar één ernstig argument.”

Sinds het begin van deze legislatuur weert de meerderheid systematisch de kleine partijen uit onderzoekscommissies (in de commissies over de aanslagen, over Optima, over minnelijke schikkingen) zonder dit ook maar ooit met een fatsoenlijk argument te schragen. Wettelijk en reglementair is de aanwezigheid van niet-erkende fracties perfect mogelijk en dit was al meermaals effectief het geval in voorgaande regeerperiodes. Praktisch stelt een uitbreiding geen enkel probleem, dat is al bewezen met de bijzondere commissie Panama Papers.

Rest dus als uitleg enkel nog de ondemocratische wil om de PVDA en de andere kleine partijen uit te sluiten van een belangrijk onderdeel van het parlementaire werk. “Op het moment dat diezelfde Kamer van Volksvertegenwoordigers begint aan een bezinning over politieke vernieuwing, komt deze ‘ons-kent-ons’-mentaliteit van de traditionele partijen bijzonder ongelegen”, besluit Marco Van Hees.

Persdienst PVDA

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Dit is niet democratisch en onrechtvaardig: jean.
U moet serieus stemmen binnenhalen. En, vóór dat gebeurt, niet té veel praatjes hebben. U vertegenwoordigt maar een kleine fractie van de bevolking, dus de andere partijen hebben er -terecht- niet zo'n moeite mee om te voorkomen dat u meer dan proportioneel op de voorgrond treedt. Is het geen beter idee om te zorgen die stemmen daadwerkelijk binnen te halen? In plaats van buitenparlementair uw zinnetje te halen waar u dit binnen het parlement niet kan (bij gebrek aan achterliggende kiezers? Waar ligt het nu aan dat u te weinig kiezers trekt? Toch niet aan 'het systeem'?