(Foto Solidair, Vinciane Convens)

Brussel :: De PVDA, een nieuwe weg, gedragen door een nieuwe stem

(Foto Solidair, Vinciane Convens)
(Foto Solidair, Vinciane Convens)
(Foto Solidair, Vinciane Convens)
(Foto Solidair, Vinciane Convens)
(Foto Solidair, Vinciane Convens)
(Foto Solidair, Vinciane Convens)
(Foto Solidair, Vinciane Convens)
(Foto Solidair, Vinciane Convens)

Op 22 juli besprak het Brussels Parlement over de beleidsverklaring van de nieuwe Brusselse regering van Open Vld, CD&V, sp.a, PS, cdH en FDF. Een stukje toneel waar de vier verkozenen van de PVDA een bijzondere rol opeisten.

De PVDA telt sinds kort vier vertegenwoordigers in het Brussels Parlement. Net niet genoeg om formeel een fractie te vormen in het halfrond. En dat is geen detail, want bij de bespreking van het Brusselse regeerakkoord kregen de fractieleiders 30 minuten spreektijd om te reageren. Geen fractie voor de PVDA, dus ook geen fractieleider, en dus ook niet meer dan vier keer tien minuten spreektijd voor de PVDA-verkozenen. Dat weerhield hen er echter niet van om een ingeslapen halfrond flink dooreen te schudden.

Michaël Verbauwhede nam als eerste het woord voor de PVDA, en hij deed dat op een bijzondere manier. Hij hield zijn tussenkomst namelijk in twee talen. “Zoals u weet is de PVDA een nationale partij, un parti bilingue. Ik verheug er mij dus op dat Franstaligen en Nederlandstaligen erin slagen om overeen te komen voor de vorming van een regering. Brussel is een meertalig gewest, en moet een laboratorium zijn voor een meertalig België.”

“Brussel heeft een plan nodig, een sociaal noodplan”, ging hij verder. “Ik had gehoopt dat met deze ‘progressiefst mogelijke’ coalitie, het akkoord van de meerderheid aan die sociale nood zou tegemoetkomen. Spijtig genoeg is dat niet zo en zal dat ook niet gebeuren.” Het bewijs: Open Vld-fractieleidster Els Ampe verklaarde dat de “Jongerengarantie”, een van de speerpunten van het regeerakkoord, een voorstel is van haar partij dat rechtstreeks gebaseerd is op de Duitse mini-jobs. (De Jongerengarantie moet “aan alle jongeren onder de 25 een activiteit aanbieden – hetzij een job, hetzij een stage, hetzij een opleiding in de 18 maanden nadat ze de school verlaten”.) Als de “progressiefst mogelijke” coalitie het besparingsmodel van Duitsland volgt, wat zou dat dan geven met een minder “progressieve” coalitie?

In haar analyse van de Brusselse beleidsverklaring stipt de PVDA verschillende problemen aan (lees hier de volledige analyse), die de PVDA-verkozenen uiteraard ook naar voor brachten. Zoals de citymarketing. “Zoals de tekst zelf zegt, zwemmen we in volle ‘citymarketing’. Het is de neoliberale illusie die stelt dat grote prestigeprojecten, mega-activiteiten en een ‘fiscaal gunstig’ klimaat – lees: minder belastingen voor de bedrijven – een economische weerslag zouden hebben, waar iedereen zou van profiteren. In werkelijkheid gebeurt net het omgekeerde: de commerciële visie op de stad verscherpt de tegenstellingen in de stad – en tussen de steden die met elkaar concurreren – en de miserie voor steeds grotere delen van de volksklassen. Ver van een verbetering van hun lot, zien ze zich vaak ‘verplaatst’ (in de letterlijke zin van het woord) naar de periferie van een stad die een commercieel doelwit is geworden.”  

Draaimolenjobs

Daarna nam Claire Geraets het woord: “Op het vlak van gezondheid kunnen we stellen dat in België en Brussel arm zijn ziek maakt en dat ziek zijn arm maakt (…) De anarchistische situatie van de gezondheidszorg in Brussel is het resultaat van het beleid in het verleden – willekeurige inplanting van ziekenhuizen, numerus clausus… – met jullie partijen aan de macht.”

Geraets, tevens dokter van Geneeskunde voor het Volk in Schaarbeek, schudde vervolgens het publiek, dat tot dan toe erg onoplettend was, wakker door een brandende actualiteit ter sprake te brengen: de agressie tegen Palestina (lees hier het artikel over haar tussenkomst). De kleine onderonsjes vielen stil tijdens het pleidooi van de PVDA voor het stopzetten van het geweld en voor sancties tegen Israël.

Mathilde El Bakri kaartte de kwesties van werkgelegenheid en huisvesting aan. “De regering biedt aan onze jeugd geen perspectief, noch vertrouwen, op lange termijn. De inschakelingsuitkering zal ertoe leiden dat er ‘draaimolenjobs’ gecreëerd worden: de bedrijven en de openbare diensten, zullen eerder dan een jongere aan te werven met een stabiel contract, jongeren aanwerven met een inschakelingsuitkeringcontract en ze vervangen op het moment dat ze niet meer in aanmerking komen om van de subsidies te genieten.”

Ze wees vervolgens op de belangrijkste oorzaak van de werkloosheid. “De cijfers spreken voor zich: vandaag zoeken in Brussel meer dan 110.000 mensen naar werk. Maar, in november 2013, waren er slechts 2.314 werkaanbiedingen beschikbaar bij Actiris – met aftrek van de annonces die ook op de site van Forem en VDAB hernomen worden. Dat komt op een gemiddelde van 1 baan voor 48 werkzoekenden!”

Huisvesting, een gemiste kans

El Bakri, professioneel actief als verantwoordelijke voor de groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk in Schaarbeek, besloot met het probleem van de huisvesting: “Wat het huisvestingsbeleid betreft, is het akkoord van de meerderheid een gemiste kans om tegemoet te komen aan de enorme noden van de Brusselse gezinnen. Gezinnen, die alle moeite van de wereld hebben om een behoorlijk onderkomen te vinden. Die samengepropt zitten in te kleine en ongezonde woningen.”

Youssef Handichi kwam als laatste van de PVDA-parlementsleden aan de beurt. Hij wekte meteen de woede op van verschillende verkozenen. “Vorige week verklaarde de onderhandelaarster van de cdH, mevrouw Milquet, dat de Brusselaars terug moesten leren lopen… De PS-minister-president Rudy Vervoort bevestigde dat zondag bij zijn lezing van het regeerakkoord… Ik nodig hen beiden uit, maar ook alle andere leden van de Brusselse regering, om het voorbeeld te geven, door hun luxeauto met chauffeur aan de kant te laten en te voet gaan, met de elektrische fiets en met het openbaar vervoer!”

De leden van de meerderheid begonnen spottend te lachen. Niet dat dat Youssef Handichi tegenhield. Hij bracht de problemen ten berde van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB, waar Handichi buschauffeur is, en de verhoogde tarieven. “De PVDA vraagt om de tarieven integendeel te verminderen, met de herinvoering van gratis openbaar vervoer voor de 65+’ers, om uiteindelijk te komen tot gratis openbaar vervoer voor allen. Dat werkt! In alle steden waar gratis openbaar vervoer werd ingevoerd, Aubagne of Tallinn, is het gebruik van het openbaar vervoer explosief toegenomen en zijn de files verminderd.” 

Misprijzen

Sommige verkozenen konden klaarblijkelijk niet waarderen dat iemand van de werkende bevolking hen bepaalde waarheden zegde. Onder anderen Ridouane Chahid, vicevoorzitter van de raad van bestuur van de MIVB (PS), onderbrak hem en zei: “Het verbaast me nog dat je zo lang bij de MIVB bent gebleven.” Michaël Verbauwhede repliceerde dat dat gewelddadige woorden waren, waarop de PS’er antwoordde: “Je hebt nog niets gezien van geweld." De PVDA strijkt tegen de haren in, zoveel is zeker.

De (lange) dag werd afgesloten met de standpunten over het akkoord van de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, die de gemeenschapsbevoegdheden in het Brusselse Gewest die gemeenschappelijk zijn voor beide gemeenschappen regelt en beheert). Michaël Verbauwhede raakte een thema aan dat hij goed kent, gezien zijn werk bij de Ligue des Familles (de Franstalige tegenhanger van de Gezinsbond): het kindergeld. Hij riep het Gewest op om te strijden voor een herfederalisering van de materie.

Claire Geraets kwam toen tussen over de hulp aan bejaarden. “De aangekondigde maatregelen zullen niet beantwoorden aan de sociale nood van de bejaarden in Brussel, maar zullen, integendeel de situatie nog verslechteren.”

De Brusselse verkozenen van de PVDA hebben op 22 juli bewezen, dat de consensus rond de traditionele partijen zal gebroken worden en dat een nieuwe weg, gedragen door een nieuwe stem, mogelijk is.

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Félicitations Proficiat pour les interventions de NOS representanten de notre partie, je suis fière d'etre un membre! Bedankt voor jullie inbreng in het Brussels parlement,ééndrachtig en krachtig waar het opstaat voor de gewone mensen,courage et en soutien de tout la population belge.