Besparingen brengen scholen in moeilijkheden

auteur: 

Tino Delabie

Leraars die eigen lesmateriaal aankopen, zwemlessen die worden geschrapt, scholen die acties opzetten voor wat extra geld ... Het zijn geen alleenstaande gevallen. De katholieke onderwijskoepel trekt dan ook aan de alarmbel over het tekort aan werkingsmiddelen in het onderwijs. De PVDA stelt voor om via de miljonairstaks zwaar te investeren in leerkrachten, middelen en scholenbouw.

Werkingsmiddelen daalden sinds 2008 met 11 procent in basisonderwijs en met 6 procent in secundair onderwijs

Op basis van de officiële cijfers van het Departement Onderwijs zette de katholieke onderwijskoepel enkele gegevens op een rijtje. De werkingsmiddelen van de scholen van het basis- en secundair onderwijs zijn tussen 2009 en 2015 met bijna 5 procent toegenomen, van 911 naar 956 miljoen euro. Maar dat was onvoldoende om de inflatie in diezelfde periode te compenseren. Als men rekening houdt met de inflatie zijn de werkingsmiddelen van het lager onderwijs sinds 2008 met 11 procent gedaald. In het secundair onderwijs daalden ze in dezelfde periode met 6 procent. Om de middelen op het niveau te houden van het schooljaar 2008-2009 had de Vlaamse overheid volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen sinds dit jaar meer dan 300 miljoen euro extra moeten toekennen.

Geconfronteerd met deze cijfers, gaf minister van onderwijs Crevits (CD&V) op de radio (VRT, 16 mei 2017) twee redenen voor deze achteruitgang. Het aantal leerlingen is in het basisonderwijs gestegen maar het “mechanisme” waarmee de werkingsmiddelen worden aangepast aan de evolutie van het aantal leerlingen, zorgt voor een vertragingseffect. Crevits stelt het voor alsof dit “mechanisme” een natuurwet is, terwijl het natuurlijk een kwestie van politieke wil is om de werkingsmiddelen onmiddellijk aan te passen aan de groei van het aantal leerlingen. De minister geeft toe dat deze Vlaamse regering de werkingsmiddelen niet indexeert. Zij “vergeet” te vermelden dat deze Vlaamse regering de werkingsmiddelen van het basisonderwijs jaarlijks met 2,3 procent en die van het secundair onderwijs met 4,5 procent heeft verminderd.

Het water staat de scholen aan de lippen

De aanhoudende besparingen op de werkingsmiddelen blijven niet zonder gevolgen. De afgelopen jaren was er al veel beroering rond de “boterhammentaks” die meer en meer scholen invoeren voor het simpele gebruik van de refter. Of rond zwemlessen die worden afgeschaft omdat een school de kosten, ook voor het vervoer naar het zwembad, niet meer kunnen betalen. Uit een enquête van de onderwijsvakbond COV bleek dat veel onderwijzers uit eigen zak jaarlijks honderden euro betalen aan lesmateriaal omdat de school de middelen niet heeft. Een directeur van een basisschool in het West-Vlaamse Wingene getuigt (De Tijd, 16 mei 2017): “Alles wordt duurder. We betalen eerst vaste kosten voor bijvoorbeeld verwarming en nutsvoorzieningen. Daarna moet ik op de rem staan. Het gaat dan om geld voor tafels en stoelen, voor boeken, spelmateriaal voor de kleuters en voor ICT. Ouders verwachten terecht dat wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen om kinderen te laten omgaan met de digitalisering, maar de computers, de digitale schoolborden en de licenties voor elektronische boeken kosten veel geld.”

Herfinanciering onderwijs nodig

De besparingen op de werkingsmiddelen van het leerplichtonderwijs zijn niet de enige bijdrage vanuit het onderwijs om de “Vlaamse begroting onder controle te houden”. In tegenstelling tot wat Crevits beweert, is er ook bespaard op personeel. Zo worden leerkrachten die ziek worden in de twee weken vóór een verlof, niet meer vervangen in het secundair onderwijs en ook op het ondersteunend personeel wordt bespaard via een verlaging van het aanwendingspercentage. De indexsprong betekent voor alle personeelsleden van het onderwijs een inlevering van 2 procent. De Vlaamse regering heeft ook de inschrijvingsgelden in het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs en in het DKO (deeltijds kunstonderwijs) flink verhoogd.

Het onderwijs heeft meer middelen nodig. De Vlaamse onderwijsvakbonden voeren een banneractie voor “meer middelen” onder het motto “kwaliteitsvol werken is onderwijs versterken”. De PVDA stelt voor om via de miljonairstaks (minstens) 8 miljard euro te halen bij de 3 procent superrijken en daarvan 1,6 miljard te gebruiken voor de herfinanciering van het onderwijs. Voor méér leerkrachten (en kleinere klassen) en voor de verhoging van de werkingsmiddelen in het leerplicht- en in het hoger onderwijs en voor de bouw van nieuwe scholen.

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Bwoah, moet het plebs eigenlijk wel naar school gaan ? En het hoger onderwijs is al helemaal niet voor iedereen weggelegd, aldus de praeses. Geef het plebs een boterham met saucisse de jambon en het is content. Yep, brood en spelen, het aloude recept.
Zeker voorstander van kleinere klassen om leerlingen maximaal te kunnen begeleiden en ook om afstuderende leerkrachten maximale tewerkstellingskansen te geven!