6% btw op energie is wettelijk perfect mogelijk

"Een lagere btw op energie kan wettelijk niet", schrijft Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte op zijn website. Toch wel, zegt PVDA-energiespecialist Tom De Meester. Wij zetten voor u de puntjes op de i.

"We krijgen veel mails met de vraag waarom we, in de strijd tegen de hoge energieprijzen, niet gewoon de btw op energieproducten laten dalen", schrijft Johan Vande Lanotte. Omdat het niet mag, beweert Vande Lanotte. "De Europese regelgeving laat namelijk niet toe om voor energie een lager percentage BTW te heffen. Een tarief van 6% is wettelijk dus niet mogelijk."

Merkwaardig, want Luxemburg past wél een verlaagd btw-tarief van 6% toe voor gas en elektriciteit. In Groot-Brittannië betalen gezinnen zelfs maar 5,5 procent btw op hun energiefactuur. Als het daar mag, waarom dan niet bij ons? "Het antwoord is eenvoudig", weet Vande Lanotte. "In 1992 is de BTW op Europees niveau geharmoniseerd. Alleen de landen die toen (in 1992 dus) een laag BTW-tarief voor bepaalde producten hanteerden, mochten dit lager tarief als “overgangsmaatregel” behouden. Die “overgangsmaatregel” bestaat 20 jaar later nog altijd, maar laat geen nieuwe BTW-verlagingen op energie meer toe."

Gelukkig slaat Johan Vande Lanotte - nochtans professor in de rechten aan de Universiteit van Gent - de bal volledig mis. De Europese btw-richtlijn van 2006 geeft lidstaten uitdrukkelijk de mogelijkheid om het btw-tarief voor energie te verlagen. De Europese btw-richtlijn 2006/112/EG bepaalt in artikel 102: "De lidstaten kunnen voor de levering van aardgas, elektriciteit en stadsverwarming een verlaagd tarief toepassen, mits er geen gevaar voor verstoring van de mededinging bestaat."

Johan Vande Lanotte krabbelt op zijn website intussen terug. De informatie "was onvolledig", klinkt het nu. "Voor elektriciteit en gas is een verlaging wel mogelijk maar moet een akkoord van de Europese Commissie verkregen worden." Maar zelfs dat is een formaliteit. Een lidstaat die de btw op energie wil verlagen, moet de Commissie daarvan inlichten. Het btw-comité van de Europese Commissie, dat driemaandelijks bijeenkomt, controleert of de concurrentieregels niet geschonden worden, en daarmee is de kous af. "Indien de Commissie binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving geen besluit heeft genomen, wordt er geacht geen gevaar voor verstoring van de mededinging te bestaan", besluiten de Europese btw-regels.

De btw op gas en elektriciteit verlagen van 21% naar 6% is dus wettelijk wel degelijk perfect mogelijk. De regering van Cyprus overweegt, na maanden van protest tegen de stijgende energieprijzen, om de btw op energie te verlagen van 17% naar 8%. Als het kan in Cyprus, waarom dan niet in België? Waar wachten we nog op, mijnheer Vande Lanotte?

Commentaar toevoegen

Bij het indienen van dit fomulier gaat u akkoord met het privacybeleid van Mollom.