Fernand Huts, een van die superrijken die de weg kennen naar belastingparadijzen. (Foto Solidair, Evy Menschaert)

400 rijkste families in België ontwijken 2,1 miljard € aan belastingen per jaar

Een nieuwe studie van de PVDA toont aan dat superrijken veel meer belastingen ontwijken dan gewone burgers. De 0,01% rijkste gezinnen ontwijken gemiddeld 5,3 miljoen euro aan belastingen per jaar. Superrijken ontwijken 26.000 keer meer belastingen dan bescheiden inkomens. Voor de PVDA bevestigen deze cijfers dat er nood is aan een fiscale cel die specifiek de 0,01% rijksten controleert.

 

Hoe rijker hoe meer kans op fiscale fraude. Dat klinkt logisch. Maar nu blijkt het ook uit een studie van de Franse econoom Gabriel Zucman: “Belastingontduiking gaat al bij al over weinig mensen. Maar aan de top is het algemeen verspreid. Bij wie tot de categorie van de 0,01 procent rijksten op aarde behoort, met een vermogen van meer dan 50 miljoen dollar, is er 70 procent kans dat ze een rekening hebben in een belastingparadijs.” 

De 1 procent rijksten zijn de grootste vermogens. De 0,01 procent rijksten, dat wil zeggen de 1 procent van die 1 procent, is de absolute toplaag. In ons land gaat het over 400 families. 

Indien we de berekeningen van Zucman toepassen op België, dan loopt de fiscus jaarlijks 2,1 miljard euro mis door fiscale fraude van die families. Voor de PVDA bevestigen deze cijfers dat er nood is aan een fiscale cel die specifiek de 0,01 procent rijksten controleert. De PVDA stelt dit voor in de bijzondere Kamercommissie voor de Panama Papers, maar stuit op een blokkade van de regeringspartijen.

 

400 rijkste families in België ontwijken 2,1 miljard € aan belastingen per jaar

1. De belastingontwijking van de 0,01 procent rijksten

De 1% rijksten van de bevolking, dat zijn de echt grote vermogens. Maar binnen die categorie heb je ook de 0,01% rijksten, dat wil zeggen de 1% van die 1%. In ons land gaat het om vierhonderd zeer zeer grote fortuinen en hun fraudepercentage ligt bijzonder hoog.

Die hyperrijken zijn bekend sinds journalist Ludwig Verduyn op zijn website derijkstebelgen.be een top-500 van de grootste Belgische fortuinen opstelt. Hun namen zijn bekend, maar we weten ook hoe groot hun vermogen is.

Als we de eerste 400 fortuinen van dit klassement nemen, beginnen de bedragen bij 38 miljoen euro. Helemaal bovenaan, bij de eerste 22 fortuinen, spreken we niet meer over miljonairs, maar over miljardairs. Een indrukwekkende evolutie: toen Verduyn in het jaar 2000 begon met zijn klassement, was er slechts één fortuin dat meer dan een miljard euro bedroeg.

Die 400 fortuinen vertegenwoordigen een totaal van 142 miljard euro, goed voor een gemiddeld vermogen van 355 miljoen (zie tabel 1)

Tabel 1 – Het vermogen van de 0,01% rijksten1

Voor hoeveel geld fraudeert die 0,01% nu? Op het vlak van fiscale fraude is er per definitie geen enkel exact officieel cijfer. Maar er zijn enkele werken waarmee we de werkelijkheid kunnen benaderen. Zo is het werk van de Franse economist Gabriel Zucman, van de universiteit van Berkeley in Californië, bijzonder interessant. Hij interesseert zich niet als die andere Franse econoom, Thomas Piketty, ook voor de verdeling van de fraude in functie van de rijkdom.

De omvang van de fraude van de 0,01% is te verklaren door drie factoren die samenkomen: een grote kans tot fraude, een hoog percentage van gefraudeerde inkomsten en een heel grote rijkdom. De derde factor hebben we al onderzocht. De twee eerste zijn afkomstig van de werken van Zucman.

De superrijken frauderen voor in totaal 2,1 miljard euro, ofwel gemiddeld 5,3 miljoen per superrijk huishouden

Vele rijken frauderen, zo legt Zucman uit: “Belastingontduiking gaat al bij al over weinig mensen, maar aan de top is het algemeen verspreid. Bij wie tot de categorie van de 0,01% rijksten op aarde behoort, met een vermogen van meer den 50 miljoen dollar, is er 70% kans dat ze een rekening hebben in een belastingparadijs.”2

Bovendien frauderen vele rijken ook veel. Met zijn collega’s Annette Alstadæter (Norwegian University of Life Sciences) en Niels Johannesen (Universiteit van Kopenhagen), heeft Gabriel Zucman de gegevens van de bank HSBC Suisse met de Noorse, Zweedse en Deense fiscale gegevens vergeleken. Deze recente studie ging de wereld rond.3

Een van de indrukwekkendste resultaten betreft de verdeling van het fraudeniveau. De ontdoken belastingen bedragen gemiddeld 2,9% van het inkomen, maar de curve stijgt naarmate de 1% rijksten in zicht komen, en ze schiet helemaal de hoogte in tot 30% bij de 0,01% ultrarijken. Gelden die percentages ook voor landen als Frankrijk en België? Ja, antwoordt Zucman: “Het is aannemelijk dat de resultaten in de Scandinavische landen representatief zijn voor de situatie in alle rijke en ontwikkelde landen, waar loonarbeid overweegt. Als je enige bron van inkomen een loon is, dan is belastingontduiking onmogelijk. We mogen er dus van uitgaan dat in Frankrijk of in België, het gemiddelde percentage belastingontduiking behoorlijk betrouwbaar is, maar geconcentreerd en veel hoger voor de ultrarijken die kunnen genieten van offshoreconstructies om hun vermogen te beheren.”4

Om het bedrag te schatten dat door de Belgische 0,01% wordt gefraudeerd, passen we dus het percentage van 30% toe, zoals bepaald door Alstadaeter, Johannesen en Zucman op de bedragen van de fortuinen die Verduyn vaststelde. Die fortuinen moeten omgezet worden naar inkomens, aangezien de 30% niet over vermogen, maar over inkomen gaat. Daartoe passen we op die 400 fortuinen een ratio inkomen/vermogen van 5% toe, wat ongeveer overeenstemt met het rendement van beleggingen op de beurs.

Tabel 2 – Schatting van de fraude van de 0,01% rijksten5

Het resultaat geeft een totaal gefraudeerd bedrag van 2,1 miljard euro, 5,3 miljoen euro per gezin (zie tabel 2).

2. De belastingontwijking van de 50% minst rijken

Nu buigen we ons niet meer over een heel kleine minderheid, maar over de helft van de bevolking: de 50% laagste inkomens.

We vergelijken de 0,01% grootste vermogens met de 50% laagste inkomens. Appelen met peren vergelijken? Niet echt, want we kunnen ervan uitgaan dat de 50% minst rijken op het vlak van inkomen, in grote mate overeenkomen met de 50% minst rijken op het vlak van vermogen, aangezien er toch een verband is tussen inkomen en vermogen.

Om de omvang van de fraude te berekenen passen we de curve van Zucman en zijn collega’s toe op de laagste vijf decielen van de Belgische belastingaangiften. Zo bekomen we een totale fraude ven 629 miljoen euro, wat overeenstemt met een gemiddeld bedrag van 201 euro per gezin (zie tabel 3).

Tabel 3 – Schatting van de fraude van de 50% minst rijken6

Ter vergelijking: bij de 0,01% rijksten bedraagt de gemiddelde fraude 5,3 miljoen euro per gezin. Het gemiddeld bedrag van ontdoken inkomsten is bij die groep dus 26.000 keer groter dan bij de 50% minst rijken!

3. Politieke besluiten

Een heel groot deel van de fiscale fraude zit dus geconcentreerd bij de superrijken. Die vaststelling van Gabriel Zucman was ook al naar boven gekomen in een recent dossier van de PVDA-studiedienst waarin bekeken werd in welke mate de tien grootste Belgische fortuinen betrokken zijn in belastingparadijzen en in de verschillende schandalen van de voorbije jaren: OffshoreLeaks, LuxLeaks, SwissLeaks, BahamasLeaks en andere Panama Papers.7

Het contrast is schrijnend: aan de ene kant miljarden die ontsnappen aan de belastingen, en aan de andere kant het steeds hardere bezuinigingsbeleid voor de bevolking

Het contrast is schrijnend, tussen aan de ene kant miljarden die wegvloeien en ontsnappen aan de belastingen, en aan de andere kant het steeds hardere bezuinigingsbeleid voor de bevolking.

Om deze fraude te bestrijden zijn veel maatregelen nodig, maar twee specifieke, doelgerichte maatregelen lijken ons prioritair.

• Het oprichten van een vermogenskadaster, gekoppeld aan een datamining gebaseerd op de correlatie tussen inkomens en vermogens. Stelde het Rekenhof in een recent rapport (oktober 2016) zelf niet vast dat de taxatie volgens tekenen en indiciën bijzonder gehinderd wordt door de afwezigheid van een globaal vermogenskadaster?

• De oprichting van een fiscale cel die zich richt op de 0,01%. Het astronomisch hoge fraudeniveau bij deze categorie – zoals blijkt uit dit dossier – rechtvaardigt duidelijk zo’n maatregel. Het is trouwens ook een aanbeveling van de OESO, die in meerdere landen effectief wordt toegepast.

In de strijd tegen grote fiscale fraude volstaan halve maatregelen niet. Toch gaat de federale meerderheid hard op de rem gaan staan als het erom gaat krachtdadige maatregelen te overwegen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) verzet zich, bijvoorbeeld, expliciet tegen de oprichting van een fiscale cel die belast is met de controle van de ultrarijken.

In de bijzondere Kamercommissie Panama Papers, die binnenkort haar conclusies moet indienen, zien we dat de vier regeringspartijen een reeks voorstellen blokkeren, en dat zijn net de maatregelen die het meest ambitieus zijn in de strijd tegen grote fraude. Het gaat onder meer over de twee voorgestelde maatregelen, die overeenstemmen met de aanbevelingen 107bis en 108bis en die veel kans maken geschrapt te worden in de finale versie van het rapport ...


1. Bron: http://derijkstebelgen.be.
2. http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion4332.pdf
3. Annette Alstadaeter, Niels Johannesen en Gabriel Zucman, Tax Evasion and Inequality, 28 mei 2017, downloadbaar op de site van Gabriel Zucman (http://gabriel-zucman.eu/).
4. Le Soir, 2 juni 2017.
5. Bronnen: berekening gebaseerd op basis van de gegevens op http://derijkstebelgen.be (bedrag van de vermogens) en Annette Alstadaeter, Niels Johannesen en Gabriel Zucman, Tax Evasion and Inequality, 28 mei 2017 (fraudepercentage van de inkomens).
6. Bronnen: berekening gebaseerd op basis van gegevensvan de FOD Economie (fiscale inkomsten 2014) en Annette Alstadaeter, Niels Johannesen et Gabriel Zucman, Tax Evasion and Inequality, 28 mei 2017 (fraudepercentage van de inkomens).
7. http://pvda.be/artikels/tien-rijkste-families-van-belgie-zitten-tot-over-hun-oren-de-belastingparadijzen

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

En dit is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg! Tientallen miljarden worden gefraudeerd terwijl het werkvolk langer zou moeten werken! Met al dat fraudegeld kan de pensioenleeftijd zeker verlaagd worden! Kijk naar goede voorbeelden zoals Polen en Canada!
Het is niet eerlijk dat deze superrijke mensen hun bijdrage niet leveren, maar misschien moeten we het verschijnsel eens van uit een andere hoek bekijken. Als ik die getallen zie dan krijg ik de indruk dat het hier gaat over mensen die in feite ziek zijn in hun hoofd. Ze lijden blijkbaar aan een constante hebzucht want, laten we eerlijk zijn, wat kunnen ze op de duur nog aanvangen met zoveel geld. Misschien is er hier een vorm van narcisme die meespeelt, ze voelen zich pas goed als anderen bewonderden of jaloers reageren op hun succes. Door hun uiterlijk vertoon, hun consumptiegedrag, hun decadente levensstijl krijgen ze van de gewone mensen een status toebedeeld gebaseerd op angst die dan weer kan leiden tot een ongezonde vorm van macht. Macht in de handen van dit soort mensen kan gevaarlijk zijn. Sommigen kunnen zelfs zo ziek zijn dat ze zelfvernietigend gedrag vertonen die anderen kunnen meesleuren. Alleen rijke machtige gekken veroorzaken kernoorlogen. Het is heel mooi dat de PVDA/PTB deze fraude blootlegt maar moeten we ons ook niet beschermen tegen deze hebzucht? Als we niet oppassen gaan ze straks het absolute zeggenschap hebben over alle schaarse levensnoodzakelijke rijkdommen die de aarde ons nog kan leveren.
Wat heeft theo F. hierop te zeggen? Hou jezelf beter hiermee bezig om het gat in de begroting te dichten ipv een gezin lastig te vallen dat vanuit Syrië komt om een beter leven te leiden. Uw eigen volk zijn de grootse dieven van het land.
2 komma 1 miljard EURO dus. Hmmmmm, is dat niet een beetje weinig ?
Heb het boek 'graailand' gelezen ! Schaamteloos wat die 1% superrijken en de regering doen ! Méér dan nodig dat daar zéér vlug iets aan gedaan wordt en een fiscale cel oprichten zou natuurlijk ideaal zijn. Maar wie gaat daar voor stemmen in de kamer, buiten de PvDA ? De massa moet wakker gemaakt worden opdat we met velen zijn om dat af te dwingen !
Inderdaad, de massa moet wakker worden en zeker vooraleer uitgesproken rechts een twee / derde meerderheid bereikt in het parlement want dan kan de grondwet worden veranderd. Op Europa moet niet worden gerekend want dat past in hun kraam. Het gepeupel mag van geluk spreken dat de NV/A net niet incontournable was bij de laatste verkiezingen. Net niet.
Zolang de kleinburgerlijke vlaming zich bezighoud met het kleingeestige gedrag van de afgelopen 20 jaar inmiddels zal dit steeds verder uitbreiden. Wakker worden doet men hier al lang niet meer. Slaapwandelen des te meer ....... U krijgt wat u toelaat beste medeburger en dat is het monddood maken van de werkende mens en ervoor zorgen dat er noch tijd, noch ruimte is om een statement te maken met zijn allen. En het meest dubbele is, u faciliteert dit ook nog eens. Hoe PERVERS is dat ??!!
Ik vrees dat er weinig gaat aan veranderen. We hebben daar deels zelf schuld aan omdat we niet strijdvaardig genoeg zijn. De eerste uitleg die de meeste mensen geven is : "we hebben toch niks te zeggen". Verleden week was ik bij de fotograaf voor pasfoto's voor een nieuw paspoort ( kost voor ons beide 60€!! ,20,70 paspoort + 9 foto x 2=59,40 ) en ik klaagde daar het huidige beleid aan. Och zegde de mensen tegen mij ; maakt u niet druk we kunnen er toch niets aan doen. Toen ik zij dat je wel één keer iets te zeggen hebt , en dat is in het STEMHOKJE BIJ DE VERKIEZINGEN zeiden ze me ; " dan doen ze nadien nog hun goesting ". Dit is nu net het probleem ; onze politiek is zo ziek en niemand hecht er nog geloof in zodanig dat het niet meer ernstig genomen wordt en de meeste mensen hun moed kwijt zijn. Als antwoord kreeg ik ook nog : " als er geen verplichting was om te stemmen ging bijna niemand stemmen hier in België ". Zolang er zulke houding wordt op na gehouden en als de mensen zich dan ook nog eens telkens laten ompraten juist vòòr de verkiezingen door de traditionele partijen of bang hebben om voor de PVDA te stemmen zal er nooit iets veranderen! Dus nog veel werk aan de winkel!!!! En de supperrijken ; die lachen eens goed met ons en die weten toch dat ze de dans ontspringen. Voor de PVDA zal het nog hard knokken worden om meer mensen te overtuigen.
Al miljarden bespaard en wat heeft het ons opgebracht? Aan Bart De Wever: 'Show us the money!' Dat geld zit echter al lang in de belastingsparadijzen. Tijd om het terug te halen zodat het werkvolk vlugger op pensioen kan!
Graag "belastingontwijking" en "belastingontduiking" (= fraude) niet door elkaar gebruiken, a.u.b.
Ontwijken is niet hetzelfde als frauderen, maar dit terzijde. Wat denkt u dat de 0,1% gaan doen, nadat (of zelfs vóórdat) er een fiscale cel komt teneinde hen méér te belasten dan waar ok ter wereld (afgaande op de PVDA voorstellen om vermogens te belasten en inkomens fiscaal te globaliseren)? Hier blijven? Dan bent u goed gek. Denkt u dat lieden die met een pennestreek zijn vertrokken naar fiscaal zonniger oorden hier een seconde blijven teneinde door de federale overheid financieel te worden uitgekleed? Het belasten van de rijken (en van de bedrijven) kan alleen binnen een geharmoniseerd systeem waarbij overheden met elkaar samenwerken om belastingvlucht minder lonend te maken. Uw voorgestelde maatregelen gaan niet werken, en u weigert dit onder ogen te zien.
Beste, er is een probleem met uw berekening. De 30% moet immers niet worden toegepast op de inkomsten uit vermogen, maar op de belastingen die uit die inkomsten uit vermogen zou moeten betaald worden. Als we aannemen dat alle bovenstaande inkomsten (7,1 miljard) onder het 30% tarief van de roerende voorheffing vallen, is de ontweken belasting slechts 640 miljoen (= 30% ontwijking X 30% roerende voorheffing X 7,1 miljard inkomsten uit vermogen).
Ik wil alleen benoemen dat het crimineel gedrag voor de elite word beloond in Nederland Ikzelf zal tot mijn dood moeten werken door een schuld bij staatsbedrijven wat mijn inziens niet klopt Deze regering neemt de zin van mijn leven totaal weg En daar doe ik dan ook nog een bijdrage bij aan de betaling van dit soort volk Ik hoop dat deze wereld vergaat dan pas is er gelijkheid en vrede