Zin en onzin van GAS: geef alternatieven een kans

Datum
woensdag, 2 april, 2014 - 20:00
Plaats
Huis van de Mens
Saincteletteplein
1000 Brussel
Soort evenement
Debat

Vier debatten waarin gezocht wordt naar democratische alternatieven voor Gemeentelijke Administratieve Sancties 

Gemeentelijke administratieve Sancties zijn niet uit het nieuws weg te slaan. Welhaast elke dag worden we getrakteerd op een bericht over een hilarische toepassing van de GAS-wetgeving.

Maar de anekdotiek mag ons de context niet uit het oog doen verliezen. De GAS wetgeving is om meer dan enkel de absurde toepassing ervan te kritiseren. Diverse aspecten spelen: de scheiding der machten, het recht op sociale actie, het gebruik van openbare ruimte, de tweespalt tussen een verzorgende of repressieve samenleving.. In een voorlopige reeks van vier debatten tast het Brussels platform de mogelijkheden af om maatschappelijk wenselijker alternatieven voor GAS te ontwikkelen.

Debat 4: De overbevraagde openbare ruimte

Donderdag 2 april 2014, 20u, Huis van de Mens, Saincteletteplein, 1000 Brussel

(Voorafgegaan door een wat allemaal niet mag van GAS-spel op de Becokaai vanaf 14u (o.v.) i.k.v. ‘open speeldag’)

Het gebruik van en het conflict om (schaarser wordende) openbare ruimte is bij uitstek een gegeven dat 'overlast' en 'repressie' uitlokt.

Tijdens dit gesprek wordt nagedacht op welke manier een overheid best beslist over gebruik en inrichting van openbare ruimte, hoe er kan omgegaan worden met het gegeven dat diverse bevolkingsgroepen uiteenlopende verwachtingen hebben t.a.v. de openbare ruimte en wat een goed ingerichte openbare ruimte kan betekenen voor het versterken van sociale weefsels, sociale samenhang.

Sprekers: Caroline Claus (JES/Yota) Nick Schuermans (DieGem), Els Ampe (schepen, Brussel), Matti Vandemaele (ex-ambrassade), Jens Aerts (architect)

Het debat wordt voorafgegaan door een kort, informatief GAS-spelletje, ontwikkeld  door Samarcande

Voorbije debatten

Debat 1: Laat rechters recht spreken

Woensdag 22 januari 2014, 20u, Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel

(voorafgegaan om 16u door de projectie van de film 1984, gebaseerd op gelijknamige roman van George Orwell – met nabespreking en discussie)

Een zeer belangrijke kritiek is dat de GAS regelgeving op zijn minst de democratisch zo belangrijke scheiding tussen rechterlijke en uitvoerende macht doet vervagen, dat ambtenaren de plaats innemen van onafhankelijke rechters.

Het beleid rechtvaardigt dit door te wijzen op gerechtelijke achterstand en het onvermogen van het rechtsapparaat om af te rekenen met de overlast, met de ‘kleine’ zaken en overtredingen die men hoopt met GAS te beteugelen. Maar klopt deze verdediging wel?

Sprekers: Els Dumortier (VUB, prof. Jeugdrecht), Christelle Triffaux (Service des Droits de Jeunes), Pierre Lefranc (voorzitter magistratuur en maatschappij)  - gespreksleiding Freek Louckx (jurist)

Debat 2: Sociale actie en burgerlijke ongehoorzaamheid

Woensdag 12 februari 2014, 20u, Erasmushogeschool, campus Dansaert, Zespenningenstraat 7, 1000 Brussel

(vooraf gegaan door een symbolische sociale actie)

De voorbije tijd zijn actievoerders van allerlei slag al bedacht met een GAS.  Het loopt zover de spuigaten uit dat de vakbonden in gemeenschappelijk front naar het grondwettelijk hof zijn getrokken om het democratisch zo belangrijk recht op sociale actie te vrijwaren. Een gezonde democratie heeft nood aan sociale actie, zijn GAS echt nodig om dit in goede orde te laten gebeuren.

Sprekers: Bernard Tilleman (KULeuven) (gevraagd) ACV-vertegenwoordiger, Christine Guillain (Ligue des droits des hommes), Gerben Vandenabbeele (Curieus), Jacqueline Galant (burgemeesterJurbise)(gevraagd) – gespreksleiding Chille De Man (ex-coördinator Brusselse Federatie Huurdersverenigingen)

Debat 3: Vuilniszakken, sluikstorten en afvalbeleid

Donderdag 20 maart 2014, 20u: Dienstencentrum Randstad, Hovenierstraat 47A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

(Voorafgegaan om 18u door een ludieke actie met gerecycleerd afval op het Sint-Jan Baptist voorplein)

Beteugeling van sluikstorten en wildplassen is één van de meest gedragen toepassingen van GAS. Niemand leeft graag in een vuile omgeving. Maar weten inwoners van krappe behuizing altijd waar terecht met hun afval, zeker als er gesorteerd moet worden. Zijn er voldoende en gekende mogelijkheden voor iedereen om op ordentelijke manier zijn rommel kwijt te raken. En worden de leveranciers van een overvloed aan verpakking ook vergast op GAS?

Sprekers: Dirk De Block (gemeenteraadslid Molenbeek), Elke Roex (schepen Anderlecht), Arnaud Pinxteren (lid Brussels parlement), iemand van bewonersplatform Wiels - gespreksleiding Chille De Man (ex-coördinator Brusselse Federatie Huurdersverenigingen) Het debat wordt voorafgegaan door een informatief filmpje van Net-Brussel

Alle debatten zijn tweetalig, simultaan vertaling voorzien. De activiteiten kunnen gratis bijgewoond worden.

Het Brusselse GAS-platform bestaat uit: ABVV-jo, ACV-jo, Comac, Curieus Brussel, Het werkt – ça marche, HoedGekruid,  JES, Masereelfonds, Samarcande, Samenlevingsopbouw-Brussel, Traces de Rue

Met steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info: www.gasboetes.be