Mars voor een sociaal noodplan!

Datum
zondag, 23 maart, 2014 - 14:30
Plaats
Beurs
Beursplein 1
1000 Brussel
Soort evenement
Manifestatie

Alle sociale indicatoren staan in het rood in Brussel: armoede, werkloosheid, leefbaarheid, discriminatie, te hoge huurprijzen, te weinig plaatsen in de scholen, het gebrek aan tweetalig klassen voor onze kinderen,... we kunnen niet langer blijven wachten. Stap op 23 maart mee in onze mars voor een sociaal noodplan! 

  • Vertrek: Beurs Brussel - 14:30 
  • Aankomst: Tour & Taxis (Havenlaan 86, 1000 Brussel)
  • Meeting en concert van Jaune Toujours en El Yasmine.
  • Gratis inkom

Oproep tot mobilisatie

« Beste,

Brussel heeft jullie nodig op 23 maart 2014 om 14.30u aan de Beurs. Op die dag zal onze lijst PTB*PVDA-Go! Een MARS VOOR EEN SOCIAAL NOODPLAN organiseren doorheen de straten van de hoofdstad.

We willen 1000 mensen samenbrengen uit iedere hoek van het gewest, wat ook hun leeftijd of huidskleur is. Onze mars trekt door Brussel en Molenbeek en eindigt aan Tour & Taxis waar de verkiezingsmeeting van de PTB*PVDA-Go! zal plaatsvinden. Toespraken, optredens, kinderanimaties en stands laten u kennis maken met het hele verkiezingsprogramma.

Op 23 maart willen we een antwoord bieden op de sociale noden van ons land en onze hoofdstad. Op 23 maart gaan we ook anders te werk dan de traditionele partijen: we willen de zaken veranderen door op de mensen te mobiliseren en op hen te steunen.

Al de sociale indicatoren van ons gewest staan in het rood! De meeste wijken verarmen, de jongerenwerkloosheid overschrijdt al jaren de kaap van 30%, de huurprijzen swingen de pan uit en het aantal beschikbare sociale woningen vermindert. Voor onze kinderen zijn er niet genoeg plaatsen in de scholen. Het gewest verstikt in de toenemende files terwijl het openbaar vervoer onvoldoende wordt uitgebouwd en steeds duurder wordt.

Deze situatie is het gevolg van een beleid van sociale achteruitgang. Een politiek beleid dat jacht maakt op de armen in plaats van de armoede te bestrijden. Een beleid dat openbare diensten afbouwt en zo de solidariteit vernietigt.

Voor de PVDA is het duidelijk: de sociale nood is hoog. Er moet nu gehandeld worden, en snel! Wij leggen ons niet neer bij het defaitisme van veel politici. De jonge generaties mogen niet geslachtofferd worden. Er bestaan oplossingen, sociale oplossingen. Maar om deze oplossingen af te dwingen is mobilisatie nodig. We zijn er van overtuigd dat een ander Brussel mogelijk is: een sociaal Brussel, waar iedereen een vaste job vindt, iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, elk kind een plaats vindt in een goede school; een Brussel met een gezonde lucht en een Brussel waar iedereen gehoord wordt.

We rekenen op uw aanwezigheid op 23 maart, maar we vragen u ook uw collega's, vrienden en familieleden aan te spreken voor deze mars. Flyers en affiches zijn beschikbaar. U kan dit materiaal bestellen door te antwoorden op deze e-mail. Wij zorgen ervoor dat het bij u terechtkomt. Ook op onze Facebookpagina zijn er banners en affiches te vinden. Aarzel niet om dit bericht verder door te sturen.  Een goede, brede mobilisatie is belangrijk. Ze is een aanmoediging voor iedereen die het hart links draagt en die een echt links alternatief wil zien groeien in Brussel.

Afspraak op 23 maart ! »

Eerste ondertekenaars :

Michael Verbauwhede, lijsttrekker PTB*PVDA-Go! voor het Brussels Parlement

Mathilde El Bakri, 2e op de lijst PTB*PVDA-Go! voor het Brussels Parlement

Youssef Handichi, syndicaal afgevaardigde bij de MIVB en 3e op de lijst PTB*PVDA-Go! voor het Brussels Parlement

Claire Geraets, dokter voor het volk en 4e op de lijst PTB*PVDA-Go! voor het Brussels Parlement

Benjamin Pestieau, voorzitter van de PVDA Brussels Hoofdstedelijk gewest en lijsttrekker PTB*PVDA-Go! voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Dirk De Block, gemeenteraadslid PTB*PVDA + te Molenbeek en 5e op de lijst PTB*PVDA-Go! voor het Brussels Parlement

Axel Bernard, gemeenteraadslid PTB*PVDA + te Schaarbeek en lijstduwer PTB*PVDA-Go! voor het Brussels Parlement

Brussel heeft jullie nodig op 23 maart 2014 om 14.30 u. aan de Beurs. Op die dag zal onze lijst PTB*PVDA-Go! Een MARS VOOR EEN SOCIAAL NOODPLAN organiseren doorheen de straten van de hoofdstad.

We willen 1000 mensen samenbrengen uit iedere hoek van het gewest, wat ook hun leeftijd of huidskleur is. Onze mars trekt door Brussel en Molenbeek en eindigt aan Tour & Taxis waar de verkiezingsmeeting van de PTB*PVDA-Go! zal plaatsvinden. Toespraken, optredens, kinderanimaties en stands laten u kennis maken met het hele verkiezingsprogramma.